Välkommen till BW Hemsida / Welcome to BW Homepage

Här hittar ni en del av min släktforskning, historieforskning och annat smått och gott som intresserar mig.

Livet måste levas framåt men går bara att förstå när man ser tillbaka.  (Sören Kierkegaard 1813 - 1855)

.

Länkar

 
Släktforskning Emigration
 
 
 

Släktgården Lindåsa

 

Fader:Okänd

 

 

Sea & Boat

 

Bengt Welander

Släkten härstammar i huvudsak från några få socknar i Gärds Härad i Skåne

Klicka på kartan för att se socknarna

Solveig Welander

Släkten härstammar i huvudsak från socknar i Östra Göinge och Västra Göinge Härader i Skåne

   

 

Jag jobbar med släktforskning på olika led inom släkten, knektforskning, bygdeforskning, historieforskning och uppdragsforskning .

 

Här  finns några forskningsprojekt, som är publicerade i olika böcker / tidskrifter. 
Österslöv bys indelta soldater under 1800-talet   Håstads bys indelta soldater under 1800-talet
     
En resa över Atlanten, en reseberättelse i historia och nutid Knekten Per Schilt från Fjälkinge dog i fredens tjänst, i Slechwig år 1850 Trolle Ljungby skolas historia

1841 - 2009

     

 

Det står en gammal vacker gravsten i  minneslunden på Vä kyrkogård.

En resa till Amerika, och hem igen Min farfarsfars Anders Jepsson och hans korta emigrationstid i USA

Till minnet av min morfars far, Sven Nilsson, 1863 – 1932. Postman och lantbrevbärare i Vä socken i början av förra seklet.

 

Uppdaterad 2018-06-08

   

Kontakt: Bengt Welander Lövensväg 5   Österslöv 291 94 Kristianstad

Bengt Welander