Den gamla Släktgården i Hallaryd - Lindås

 

 

Dagens fastighetsbeteckning är Hallaryd – Lindås 1:8 i Hallaryds socken, Älmhults kommun, Kronobergs län, Småland, distrikt 10, fastighet 58375.  I kyrkans gamla husförhörslängder från 1800-talet har gården beteckningen Lindås Nr:5.

 

 

I mitten på 1700-talet finns det bara ett fåtal torp och gårdar i Lindås. Den exakta åldern för detta lilla hemman i Lindås är nog inte möjligt att bestämma. Men att det finns minst en 250-årig historia för gården, det vet vi säkert. Från början var det en del av ett större hemman som sedan genom olika arvsskiften kom att delas till mindre enheter. Den nuvarande fastigheten skapades till sin huvuddel vid första halvan av 1800-talet. Det var då gården av kyrkan fick benämningen Lindås Nr:5. Om någon av dagens byggnader på fastigheten har funnits med sedan början är okänt, men det finns nog rester av dem kvar på något sätt.  

Det lilla hemmanet har varit inom samma Skånsk - Småländska släkt i minst sex generationer under 175 år. Det har köpts, ärvts eller övertagits av söner, svärsöner och syskonbarn sedan början av 1800-talet. Den tidigaste säkra noteringen är från år 1830.  Nedan följer en liten enkel uppräkning av en del av alla de som bott, fötts och levat på denna lilla gård i gränsbygden mellan Småland och Skåne. Det går dock inte att redovisa alla som bott på gården. Dels för att det föddes väldigt många barn på gården under alla år, det bodde kvar flera åldringar på ”undantag” och det fanns en del som skrevs som ”inhyses” under vissa perioder. Just detta med Undantag och Inhyses var ju ofta samhällets sätt att bedriva åldringsvård på 1800-talet. Och som om detta inte räcker så fanns det under större delen av 1700 och 1800-talet alltid ett par drängar och pigor på alla gårdar, små som stora. Dessa pigor och drängar var ofta syskonbarn eller släktingar på något vis. De stannade oftast inte mer än ett år eller två på samma ställe, varför det i det närmaste är omöjligt att redovisa dem alla. Som exempel kan nämnas att under bara en femårsperiod på senare 1800-talet fanns det tretton olika pigor och drängar noterade på Lindås Nr.5. Men bara tre av dem finns kvar på Lindås den dagen då prästen avlutar husförhörslängden det året.  

Den första kände säkre ägaren som finns noterad i en kyrkobok är Håkan Jönsson som är född i Lindås den 18:e Januari år 1762. Håkans båda föräldrar och syskon finns även de på gården då, men där förekommer ytterligare en familj så det är lite svårt att få grepp om vem som skrivs som ägare. Men eftersom Håkan kommer att överta gården som sin, så har han med all säkerhet ärvt den av sin fader. Gården Nr 5 i Lindås brukas sedan av Håkan och hans hustru Ingjerd Tufesdotter (Y 1761-04-21 i Glimåkra) till år 1830. Det året överlåter han gården till Pehr Jonsson och hans hustru Pernilla Jönsdotter. Om det finns någon form av släktskap mellan Per eller Pernilla och Håkan Jönsson har ännu inte kunnat påvisas, men otänkbart är det inte då de små hemmanen på den tiden ofta behölls inom släkten på olika sätt. Detta bevisas inte minst av den fortsatta ägarelängden som här nedan redovisas. Håkan Jönsson och hans hustru Ingjerd bor kvar som inhyses tills Håkan avlider 1837-01-20.  Kvar finns sedan änkan Ingjerd som i husförhörslängden skrivs som ”Blind”. Hennes vidare öde är okänt i skrivande stund. 

     I.      Pehr Jonsson Y 1778-05-17 i Foglehult och hans hustru Pernilla Jönssdotter Y 1775-11-07 i Foglehult. Per Jonsson ”den yngre” som han kallas i någon bok, är kommen från byn Foglehult i Hallaryds socken. Han skrivs där som hemmansbrukare, d.v.s. han brukar någon annans mark. På samma fastighet fanns även en Per Jonsson ”den äldre”, sannolikt Pers fader och den som äger hemmanet. Där i Foglehult har han gift sig med hustrun Pernilla, och där föds flera av deras barn, bl.a. dottern Ingjerd år 1815.  Per verkar emellertid vilja ha något eget hemman att bruka, så år 1830 flyttar de till Lindås där de köpt eller övertagit ett 1/4 mantal av Håkan Jönsson. Men av någon okänd anledning kommer Per och hans hustru bara att bruka Lindås Nr:5 i några år innan de bestämmer sig för att flytta igen. De flyttar till en annan liten grannby i socknen, Vägla år 1836. Dessförinnan överlåter de hemmanet på svärsonen Jon Jonsson som gift sig med deras dotter Ingjerd året innan, 1835. 

 II.      År1835 kommer Jon Jonsson Y 1812-02-24 i Foglehult till gården i Lindås. Han gifter sig där med Ingjerd Pärsdotter Y 1815-04-27. Hon är dotter till Pehr Jonsson och hans hustru Pernilla Jönssdotter. De båda har kommit till gården några år tidigare, år 1830. Jon Jonsson och hans hustru övertar gården Lindås nr:5 då Ingjerds föräldrar flyttar därifrån. Familjen växer sedan med barnen PetterY1835-08-11, JohnY1837-01-05 (noters som krympling), Sissa Y1839-06-01, Anders Y1841-04-16, SvenY 1843-10-10 och Jöns Y 1846-01-29. Tyvärr blir Jon blir änkling år 1846 då hustrun Ingjerd avlider. Så här skriver prästen i Hallaryds bok över döda i år 1846:  

– Hustrun Ingjerd Pärsdotter från Lindås, död 14/2 -1846 (30år 9mån 10dagar). Född den 27 april 1815 i Foglehult. Fadern Pehr Jonsfon, Modern Pernilla Jönsdotter. Gifte sig 1834 med dåvarande, nu efterlämnade enklingen Jon Jonsfon från Foglehult, med vilken hon haft 6 barn, 5 söner och 1 dotter. Död i barnsäng den 14 feb.  

Att som Jon bli lämnad ensam med sex minderåriga barn att försörja (varav ett spädbarn och ett handikappat barn) och samtidigt ha en gård att sköta var nog inte lätt på den tiden. Så bara tre år senare, år 1849 gifter Jon om sig med en av pigorna på gården, Nilla Jönsdotter Y1821-05-20. I det nya äktenskapet föds det ytterligare fyra barn, Ingjerd 1850-11-22, Christer Y1858-04-19, Bengta Y1861-08-08 och Elna Y1866-07-15. (De tre yngsta av dessa syskon emigrerar till Nord-Amerika år 1882). År 1862 överlåter så Jon gården till dottern Sissa och hennes man Anders Pettersson. Jon och hans hustru blir nu skrivna som undantagshjon på gården. Jons övriga barn i första äktenskapet har försvunnit på olika håll. Den handikappade sonen har utbildats till skräddare, en av sönerna (Jöns) flyttar till Stockholm och de övrigas öde är okänt. Jon Jonsson avlider år 1870, bara 58 år gammal. Dödsorsaken anges till ”Nervfeber” (Infektionssjukdom med feber, huvudvärk och vanligen diarréer). Hans andra hustru Nilla bor kvar på gården som undantagsänka till år 1885. 

III.      Anders Pettersson Y1835-03-24 i Loshult övertar gården efter sin svärfar Jon Jonsson. Anders har gift sig med dennes dotter Sissa år 1861. Till att börja med så bor de hos Anders föräldrar på ett torp på Lindholmen under Lindås, men år 1862 flyttar de tillbaka till Nr.5. Där får de åtta barn tillsammans. Bengta Y1862-02-03, Per Y1864-01-18, Johan Y1866-03-24, Ingrid Y1870-04-09, Jon Y1872-04-23, Nils-Petter Y1874-07-05, August Y1876-05-12 V1876-05-14 (Avlider efter två dagar) och Tilda Y1879-03-23. Åren går och barnen växer upp och försvinner hemifrån efterhand. Det är magra år och svåra tider i Sverige, och drömmen om ett bättre liv på andra sidan Atlanten lockar nog barnen. Mellan åren 1882 - 1892 emigrerar fem av Anders och Sissas barn till Nord-Amerika. Den 26 juli år 1893 blir Anders änkling när hustrun Sissa avlider. Anders fortsätter sedan att bruka gården själv i mer än 10 år. Kvar är bara de båda yngsta barnen. Men i Hallaryds församlingsbok från år 1910 har det skett en förändring. Där kan vi läsa att Anders har gift om sig med Sissa Bengtsdotter Y1849. Han skrivs vid den tiden som hemmansägare till Lindås Nr:5. Några barn finns inte längre kvar på gården som kan överta den efter Anders. Dottern Tilda har gift sig och bor med sin familj på en annan liten gård i Lindås, och sonen Nils-Petter går inte att finna i Hallaryds församlingsböcker för åren 1900 och 1910. Det verkar som om han följt efter syskonen över Atlanten.

Det som händer i stället är att någon gång omkring 1914 så bestämmer sig Anders för att sälja sitt lilla hemman till sin systerdotter Blenda och hennes man Carl Persson. Köpekontraktet skrivs under i juni -1914 och köpet fastställs den 24 juli 1915. I och med det köpet så kommer gården över till det sista ägaresläktledet. Anders och hustrun Sissa stannar kvar på Lindås, boende på undantag. Anders Petterson blir 82 år gammal. Han avlider av ålderdomssvaghet den 4 september år 1917. I den bouppteckning som upprättas efter Anders framgår det att 5 av barnen vistas på okänd ort, och att deras arvsrätt bevakas av en god man. Sonen Per nämns inte alls så han har troligen avlidit. Det enda närvarande barnet är dottern Tilda. När Anders dör så är han en för den tiden rätt välbärgad man. När han avlider så värderas hans lösöre i bostaden till 284:- vilket motsvarar ca: 6400:- i dagens värde. Och utöver det så har han diverse utstående fodringar, banktillgångar i Loshults Sparbank och kontanter på sammanlagt 7063:- vilket i dagens pengavärde motsvarar ca. 159.411:-. En av fodringarna är på just köparen av Lindås, Carl Persson. Han har ännu inte slutbetalt hela köpet, utan är vid det tillfället skyldig Anders kapital och upplupen ränta till ett belopp av 1535:- (34,650:-). Det framgår också av bouppteckningen att Anders och hans 2:a hustru Sissa  Bengtsdotter redan år 1910 har upprättat ett testamente till förmån för varandra. I testamentet föreskrivs att hustrun …

 ”dels skall ha 1.400:- (31.600) som ersättning för god omvårdnad, dels ha rätt till boets lösöre som sitt, och att hon fritt under sin återstående levnad skall besitta östra ändan av mangårdsbyggnaden bestående av 2:ne rum med kök och källare, jämte rätt att begagna bakugnen. I övrigt tillfaller vår egendom mina, Anders Peterssons barn”.  

Det som återstår att berätta om Anders är att han nog fick en ståtlig begravning för den tiden. I bouppteckningen står begravningskostnaderna antecknade till en summa av 275:- vilket motsvarar 6200:- idag. Det var en dyr begravning år 1917.                                                                 

IV.      Carl Persson Y 1877-05-14 i Vittsjö flyttade med sin familj till Hallaryds socken när han och hustrun köpt gården i Lindås av hustruns morbror. När Carl var i 30-årsåldern hade han gift sig med Blenda Johansson Y1875-04-20 från Göteryd. De var först bosatta i Gumlösa, bl.a. i "Stenhuset" på Sinclairsholm (Mer om Carl och Blendas liv i Gumlösa, och om deras släkt finns att läsa i den släktkrönika som är sammanställd av författaren till denna akt). I Gumlösa fick de fyra barn tillsammans, Siri Y1907-04-12, Inez & Holger Y1909-09-10 och Lydia Y1911-12-10 . Inez och Holger var tvillingar. Dessa fyra syskon växte upp i Lindås. Nedan visas en bild från 1920-talets Lindås.   

På bilden står två av Carls döttrar, Inez och Lydia framför några av gårdens byggnader. Åren gick och gården i Lindås överlämnades med tiden till ende sonen Holger år 1943. Själv arbetade Carl fortfarande vid 70 års ålder vid olika tillfällen hos ortsbefolkningen med olika göromål. Carl var också en intresserad jägare och ortens jaktklubbsordförande i flera år. Han var mycket känd för sitt plikttrogna och sympatiska uppträdande, och han skaffade sig en stor vänkrets.

Detta märktes inte minst på Karls 70-årsdag år 1947, då han blev mycket hyllad och uppvaktad. Här nedan kan ni läsa vad som skrevs i tidningen den gången:

– Karl Persson, Lindås, Hallaryd blev på sin 70-årsdag hjärtligt hyllad. I arla morgonstund infann sig jubilarens svägerskor och uppvaktade med sång. Sedan anlände grannarna och överlämnade gåvor. En deputation med postmästare Gunnar Karlsson, Lindås, i spetsen överlämnade från ortsbor en större penningsumma jämte blommor samt textad adress. Under morgontimmarna erhöll jubilaren dessutom gåvor av maka och barn samt ifrån Sinclairsholm. På förmiddagen anlände jaktsällskapet med kyrkoherden i Hallaryd, Willny och maka i spetsen, varvid överlämnades en penningsumma jämte textad adress. I morgon ger jubilaren middag i sitt hem, varvid han säkerligen ytterliggare kommer att hyllas. Fyra år senare blir Carl änkling när hustrun Blenda avlider den 6 november 1951, 76 år gammal. Carl själv avlider den 4 april 1957. Följande textutdrag är hämtat från Carl Perssons dödsannons i april 1957: Fd.Lantbrukare Carl Persson, Lindås, har avlidit i en ålder av 79 år. I 30-årsåldern ingick han äktenskap och några år senare inköpte makarna en gård i Lindås, Hallaryd. Här har Carl Persson under årens lopp nedlagt en gedigen arbetsgärning och utfört förbättringar såväl på jordbruket som gårdens byggnader. Han var intresserad skogsmänniska och jägare. För 13 år sedan övertogs gården av ende sonen och sedan dess har den bortgångne vistats dels hos sonen och dels hos två döttrar. Carl Persson var en hedersman av den gamla stammen och efterlämnar I ett ljust och aktat minne. 

   V.      Holger Persson Y1909-09-10 i Gumlösa övertar, tillsammans med sin hustru Berta Andersson Y1913-06-15 från Örkened, i mars 1943 gården i Lindås efter sina föräldrar. Tillsammans får de tre barn, dottern Kerstin, sönerna Hagard och Evert. Holger och Berta brukar den lilla gården i många år tillsammans. När Holger är över 80 gammal så överlåter han och hustrun gården som en gåva till sina tre barn. Den 20 september 2001 avlider Holger. Han hustru Berta lever ett år längre innan hon avlider den 19 oktober 2002.  

VI.      Kerstin Runfors, Hagard Holgersson, Evert Holgersson

Den gamla släktgårdens sistaägare och 6:e generation. Dessa tre syskon övertog gården efter föräldrarna. Gården brukades inte längre som jordbruksfastighet, utan användes mest som sommarbostad. Några år in på 2000-talet såldes gården utanför släkten.

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gården har fött och fostrat väldigt många människor. Av kyrkoböckerna kan vi lära oss att det ofta var svåra tider i Sverige under 1800-talet. Det gav ju det resultatet att många av gårdens barn valde att emigrera till Amerika. Så med all sannolikhet lever det i dag många amerikanare som har sina rötter från den lilla gården Lindås Nr:5 i Hallaryds socken.

 

Denna enkla ”Gårdforskning” är utförd av Bengt Welander. Syftet med forskningen har enbart varit ett rent hobbyprojekt, för att kunna dokumentera de mer än 250 år som gården funnits i samma släkts ägo. Forskningen tog sin början hösten 2003, efter en större släktträff på Lindås. Författaren är gift med ett av barnbarnsbarnen till ägare Nr: 4, Carl Persson.   

 

 

  Forskare & Författare: Bengt Welander, Lövensväg 5, Österslöv, 291 94 Kristianstad.

E-post: bengt.welander@kund.biknet.se