Äldre  klasskort och bilder från Trolle Ljungby Skola

Trolle  Ljungby Skola 1904 

 

Trolle  Ljungby Skola 1919

 
Trolle Ljungby Skola 1934 – 1935
 
Trolle Ljungby Skola 1936 – 1937
 
Trolle Ljungby skola    Klass 3 – 4  1948 – 1949
 
Trolle Ljungby skola Klass  5 – 6 – 7  1949 – 1950
 
Trolle Ljungby Skola  1950 - 1951 Klass: 4 – 5 – 6
 
  Trolle Ljungby Skola Klass 3-4 1959 – 1960
 

 Trolle Ljungby Skola Klass 3 -4 1960-1961

 
4 st Skolfoto från 1980 - talet ?
 
 
 

Trolle  Ljungby Skola 1904

Bilden visar 1904 års elever och deras lärare på Västra Ljungby Skola. Fotot är taget utanför mellanskolan och i bakgrunden syns storskolan. Gymnastiksalen är då ännu inte byggd. Läraren uppe till vänster är Nils Harald Nilsson Lindell och till höger står två av lärarinnorna, Mathilda Westesson och Anna Bengtsson. 

Personerna på bilden är från vänster i främsta raden: Olga Berg, Ida från Knutehusen, Ida från kommunungården, Jenny Persson, O Ljungby, Hilma Johnsson, Ö Ljungby, Agnes Gardsten, Agnets Pettersson, Knutehusen, och godsinspektorens Anna Nilsson, Trolle Ljungby,  

Andra raden från vänster: Hilma Strandberg, Vanneberga, Agnes Wennerholm, Ö Ljungby, Johanna Strömberg, O Ljungby, Helga Hansson, Vanneberga, Mathilda Persson Åstrads, Ö Ljungby, Karolina Svensson, Vanneberga, Ellen Enqkvist, Ö.Ljungby och Hanna Olsson, V Ljungby,  

Tredje raden från vänster: Maria Danielsson, Ö Ljungby, Agda Olsson, vagnmakarens, Sjötorp, obekant, bodde vid Bengtsro, avflyttade, Matilda Hansson, Vanneberga, Berta Olsson, Ö Ljungby, Jenny Johnsson, Ö Ljungby, trädgårdsmästarens på slottet Rut Andersson, Trolle Ljungby, Sones Tilda, Anna Svensson, Sjötorp, och folkskollärarinnan Mathilda Westesson

Fjärde raden från vänster: folkskolläraren Nils Lindell, Axel Wahlberg, V Ljungby, kuskens Karl-Johan Andersson, Trolle Ljungby, inspektorens Karl Nilsson, Trolle Ljungby, Per Knutsson, Ö Ljungby, Nils Olsson, Ö Ljungby, Jönsa Matilda Svensson, Vanneberga, slöjdlärarinnans fosterdotter Ida Ruth, Anna Andersson, Ö Ljungby, och slöjdlärarinnan Anna Bengtsson,

Femte raden från vänster: Nils Persson, Sjötorp, Erik Nilsson, Storegård, Ö Ljungby, Janne Svensson, Knutehusen, Karl Månsson, Ö Ljungby, Tage Persson, Espetorp, Edvard Olsson, Ö Ljungby, Rudolf Wahlberg, V Ljungby, Sven Olsson, Ö Ljungby och Axel Juhlin, Trolle Ljungby,

Sjätte raden från vänster: Fattiggårdsföreståndarens Karl Svensson, Ö. Ljungby, kyrkväktaren Sven Petters Oscar, Sjötorp, Viktor Svensson, kommungården, Ö Ljungby, Karl Persson, Sjötorp, Axel Svensson, Knutehusen, okänd, Per Svensson, Oskar Olsson, Knutehusen, Axel Blom, Ö. Ljungby, Nils Knutsson, Ö. Ljungby.


Trolle  Ljungby Skola 1919

Övre raden från vänster: Malte Svensson. Sture Björk. Edvard Gullberg. Karl Olsson. Albin Möllestedt. Albert Fasth . Viktor Persson. Thure Nilsson. Hans Björk. Ejnar Nilsson.

Andra raden från från vänster: Slöjdlärarinnan Anna Bengtsson. Ossian Olsson. Nils Rooth. Gunnar Olsson, Rudolf Persson. Axel Lilja. Axel Svärdh. Malte Svensson, ?, Valdemar Svensson. Sture Björk. Per Olsson. Gotthard Svensson. ?? Olsson.  

Tredje raden från vänster: Matilda Vestesson, lärarinna. Ernfrid Jarl. Viktor Tuvesson. Nils Svensson. Axel Olsson. Karl Persson. Oskar Möllestedt. Axel Persson. Bertil Julin. Ivar Olsson. Axel Ljungkvist. Erik Viberg. Fritz Ljungqvist. Georg Andersson. Nils Lindell, lärare.

Fjärde raden från vänster: Johan Linden. Anna Svärdh. Elsa från Bengtsro. Anna Persson. Svea Persson. Helga Persson. Signe Andersson,?, Sonja Nilsson,?, Elsa Nilsson. Elvin Nilsson. Elin Björkman. Anna Persson. Signe Fasth. 

Femte raden från vänster: Sven Nilsson. Thure Persson. Axel Andersson. Ivar Gullberg. Vilhem Gullberg. Edvard Kjellberg,?, (dessa två från Bengtsro) Sven Persson. Edvin Möllerstedt. Kurt Svensson. Gösta Viberg. Oskar Olsson. Harry Olsson.  

Sjätte raden från vänster: Valborg Hansson. Esie Nilsson. Agnes Gustafsson. Karin Persson. Alice Svensson. Svea Meyer. Iris Rooth. ,?, Ebba Johansson. Anne Margit Larsson.

 


Trolle Ljungby Skola 1934 – 1935

Lärare: Nils Harald Lindell


Trolle Ljungby Skola 1936 – 1937


Trolle Ljungby skola    Klass 3 – 4  1948 – 1949

Lärarinna: Anna Gunhild Nilsson


Trolle Ljungby skola Klass 5 – 6 – 7  1949 – 1950 

Lärare: Hans-Eric Elmquist


Trolle Ljungby Skola  1950 - 1951 Klass: 4 – 5 – 6

 


      Klass 3-4  Trolle Ljungby Skola 1959 – 1960


Klass 3-4  Trolle Ljungby Skola 1960 – 1961


Skolfoto från 80 - talet ?

 

Tillbaka